Consulting biznesowy
Szkolenia
Warsztaty 
Coaching

Z wykształcenia jestem psychologiem i coachem. Dzięki pasji do pracy grupą przekułam moje wykształcenie na pracę trenera i, ostatnio modne słowo, facylitatora. Wspieram zespoły w celu wypracowania najlepszych możliwych rozwiązań.

Jako freelancer współpracuję z firmą consultingową. Opieramy działania na metodologii Lean Management. Wspieramy organizacje w drodze do ciągłego doskonalenia oraz osiągania ponadprzeciętnych wyników.

 

Prowadzę szkolenia z zakresu kompetencji miękkich oraz warsztaty mające na celu wypracowanie narzędzi dedykowanych dla specyficznych potrzeb organizacji.

Współpracuję z firmami przy okazji imprez integracyjnych dla pracowników. Realizuję inicjatywy przeznaczone zarówno dla małych grup warsztatowych jak i projekty angażujące kilkaset osób.